Vujkalija

Nije sramota ne znati, ali je lepo saznati. Moje jezičke nedoumice i kako im stajem na put.

kad god ili kadgod

Prilozi s rečicom god pišu se dvojako.
1. s neodređenim značenjem sastavljeno (kadgod, gdegod, kudgod i sl.)
2. s opštim značenjem odvojeno (kad god, gde god, kud god i sl.) 

Primer. 
Ako kadgod pođeš na put, javi mi se. (ali: Kad god pođeš na put, javljaj mi se.)
Kreneš li kudgod na izlet, povedi i sestru. (ali: Kud god kreneš, idem i ja sa tobom).